2Business
Consulting Group sp. z o.o.
ul. Porcelanowa 23S
40-246 Katowice
tel.: +48 502 301 994
        +48 502 301 998
 
info@2bcg.pl
 
NIP: 634-24-02-615
REGON: 276947211
Sąd Rejonowy w Katowicach
Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000060620
Kapitał Zakładowy: 214 000 zł
 
   
Członek nr 338 światowego  BSI Associate Consultant Programme

Zastrzeżenia prawne

Znaki handlowe

Wszystkie wchodzące w skład witryny znaki handlowe, znaki graficzne (logo), adresy witryn www, nazwy produktów oraz nazwy pochodne, które opisują produkty, pomoce lub usługi 2Business Consulting Group sp. z o.o. są znakami handlowymi i / lub własnością 2Business Consulting Group sp. z o.o. Nazwy innych produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych oraz promocji poszczególnych producentów (marek).

Linki do strony

Przed utworzeniem jakiegokolwiek linku do niniejszej witryny należy uzyskać pisemną zgodę jej operatora. Zabrania się tworzenia linków do wnętrza witryny. Wszelkie dozwolone linki do niniejszej witryny muszą odsyłać do strony głównej (z wyjątkiem uzyskania odpowiedniej zgody właściciela witryny).

Użytkowanie witryny

2Business informuje, że dane zawarte na stronach niniejszego miejsca sieciowego oraz stronach z nim "zlinkowanych" nie stanowią oferty jakichkolwiek usług i produktów w myśl odpowiednich przepisów prawa handlowego, a służą celom informacyjnym. 2Business Consulting Group sp. z o.o. nie daje gwarancji co do całkowitej zgodności z faktycznym stanem rzeczy, wszelkich informacji zamieszczanych na stronach www 2Business. Informacje zawarte w serwisie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez 2Business wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu. 2Business nie ponosi odpowiedzialności za błędy jakie zaistnieją w zawartości całej witryny oraz za jakiekolwiek ewentualne szkody, w szczególności utratę danych, możliwości i zysków, powstałe w związku z korzystaniem z tej witryny internetowej.

Prawa autorskie

2Business informuje, że zawartość niniejszego serwisu internetowego jest chroniona prawem autorskim i innymi prawami własności przemysłowej i intelektualnej. Wszelkie przypadki niedozwolonego wykorzystywania lub kopiowania treści witryny, jak również wykorzystywania treści witryny w sposób niezgodny z niniejszymi Warunkami mogą stanowić naruszenie znaków handlowych, praw autorskich i innych praw własności, a także prawa cywilnego i karnego. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać żadnych elementów zawartości strony www w sposób, który naruszałby dowolny znak handlowy, prawa autorskie lub inne prawa własności.

Zawartość tej witryny nie może być modyfikowana, kopiowana, reprodukowana, sprzedawana ani publikowana bez pisemnej zgody 2Business Consulting Group sp. z o.o.

 

Zapraszamy na naszą stronę na Facebook'u Facebook | Zastrzeżenia prawne | Mapa strony