Zarządzanie kapitałem obrotowym

Adresaci:

Kadra zarządzająca oraz pracownicy działów analiz ekonomiczno - finansowych. W szczególności szkolenie przydatne będzie osobom, które podejmują decyzje o kierunkach rozwoju firmy i tych, które te informacje generują.

Zakres:

 • Analiza płynności finansowej w zarządzaniu.
  • Czym jest płynność finansowa firmy ?
  • Zarządzanie płynnością a możliwe strategie finansowe
  • Jak ocenić płynność finansową przedsiębiorstwa? Metody diagnozowania płynności finansowej:
   • Analiza rachunku przepływów pieniężnych
   • Zasady analizy przepływów operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych
   • Analiza bilansu finansowego
   • Zasady konstrukcji bilansu finansowego
   • Analiza zapotrzebowania na kapitał obrotowy i kapitału obrotowego
   • Analiza wskaźnikowa płynności
   • Wskaźniki pokrycia majątku kapitałami
   • Wskaźniki oceny efektywności zarządzania kapitałem obrotowym
   • Wskaźniki płynności
 • Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na utratę płynności finansowej
 • Jak zarządzać finansami firmy, aby uniknąć utraty płynności finansowej ?
 • Rola planowania w efektywnym zarządzaniu płynnością firmy
  • Jak budować prognozy cash flow ?
  • Jak sterować płynnością finansową?
 • 5. Zarządzanie zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy
  • zarządzanie zapasami
  • zarządzanie należnościami od odbiorców
  • zarządzanie zobowiązaniami wobec dostawców
 • Zarządzanie kapitałem obrotowym
  • Jak i kiedy korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania? 
  • Zasady zarządzania majątkiem
  • Zarządzanie nadwyżkami finansowymi
  • Lokaty czy szybsza spłata kredytu
  • Wpływ nadwyżek gotówkowych na koszt kapitału firmy

 

Certyfikaty:

Imienny certyfikat ukończenia szkolenia sygnowany przez 2Business Consulting Group

 

Charakterystyka kursu:

Wykład

Czas trwania: 1 dzień

 

Cena:

499 zł od osoby, dla grup zamkniętych cena do negocjacji

 

powrot

 

Zapraszamy na naszą stronę na Facebook'u Facebook | Zastrzeżenia prawne | Mapa strony