Wymagania dla organizacji

Poniżej prezentujemy listę wymagań, stawianych organizacji w zakresie Systemu Zarządzania Ciągłości Działania (BCMS), zgodnie ze standardem BS25999.

Organizacja musi:

 • określić zakres i cele systemu BCMS oraz procedury
 • ustanowić politykę zarządzania ciągłością działania - Polityka BCM
 • zapewnić zasoby
 • zapewnić kompetencje personelu BCM i prowadzić związane z nimi zapisy szkoleniowe
 • przeprowadzić analizę wpływu na biznes - Analiza BIA
 • wprowadzić plan postępowania z ryzykiem
 • opracować strategię ciągłości działania
 • stworzyć strukturę reakcji na incydent
 • opracować i wdrożyć plany ciągłości działania
 • opracować i wdrożyć plany zarządzania incydentem
 • testować zarządzanie ciągłością działania
 • utrzymywać i przeglądać ustalenia w zakresie zarządzania ciągłością działania
 • prowadzić audity wewnętrzne
 • prowadzić przeglądy zarządzania systemu BCMS
 • prowadzić działania zapobiegawcze i korygujące
 • ciągle doskonalić system BCMS

Zapraszamy na naszą stronę na Facebook'u Facebook | Zastrzeżenia prawne | Mapa strony