Zarządzanie ryzykiem związanym z kontrolami i postępowaniami podatkowymi. Odpowiedzialność członków władz spółki

Adresaci:

Zarząd, Dyrektorzy, Managerowie, Administratorzy danych, Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji, Oficerowie ds. bezpieczeństwa, Audytorzy wewnętrzni, pracownicy instytucji i przedsiębiorstw,

 

Zakres:

Omówienie przesłanek i zasad odpowiedzialności organów za zobowiązania podatkowe spółki, analiza przebiegu i toku kontroli i postępowań z zakresu odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe. Prezentacja możliwości zarządzania ryzykiem podatkowym oraz ryzykiem odpowiedzialności osobistej z perspektywy zarządu.

 

Certyfikaty:

Imienny certyfikat ukończenia szkolenia sygnowany przez 2Business Consulting Group

 

Charakterystyka kursu: 

Wykłady + warsztaty

Ilość dni – 1

 

Cena: 

750 zł od osoby, dla grup zamkniętych cena do negocjacji

 

 

  powrot 

Zapraszamy na naszą stronę na Facebook'u Facebook | Zastrzeżenia prawne | Mapa strony