Metody zabezpieczenia i optymalizacji ryzyka odpowiedzialności osobistej członków zarządu

Adresaci:

Zarząd, Dyrektorzy, Managerowie, Administratorzy danych, Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji, Oficerowie ds. bezpieczeństwa, Audytorzy wewnętrzni, pracownicy instytucji i przedsiębiorstw,

 

Zakres:

Właściwie skonstruowany kontrakt menedżerski, analiza procedur pozwalających na monitorowanie procesu zaciągania zobowiązań przez spółkę, które uniemożliwiają pracownikom działanie na szkodę spółki (rejestr pełnomocnictw, właściwa reprezentacja), Omówienie instrumentów prawnych pozwalające na wyłączenie odpowiedzialności członka zarządu (wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania układowego itd.). Ubezpieczenia D&O - czy warto się na nie decydować?

 

Certyfikaty:

Imienny certyfikat ukończenia szkolenia sygnowany przez 2Business Consulting Group

 

Charakterystyka kursu:

Wykłady + warsztaty

Ilość dni – 1

 

Cena:

750 zł od osoby, dla grup zamkniętych cena do negocjacji

 

 

 powrot 

Zapraszamy na naszą stronę na Facebook'u Facebook | Zastrzeżenia prawne | Mapa strony