Ład korporacyjny, jako element zarządzania ryzykiem w funkcjonowaniu spółek kapitałowych

Adresaci:

Zarząd, Dyrektorzy, Managerowie, Administratorzy danych, Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji, Oficerowie ds. bezpieczeństwa, Audytorzy wewnętrzni, pracownicy instytucji i przedsiębiorstw,

 

Zakres:

Analiza podziału kompetencji organów spółki kapitałowej, Zasad reprezentacji i prowadzenie spraw spółki przy zarządzie wieloosobowym, kompetencji członka rady nadzorczej delegowanego do zarządu, granic działań i odpowiedzialności organizacyjnej prokurenta, optymalizacja relacji zarządu z pozostałymi organami w spółce, (m.in. zagadnienie: Zarząd a dobre praktyki spółek publicznych i zasady corporate governance), omówienie Problemu "zarządu kadłubowego".

 

Certyfikaty:

Imienny certyfikat ukończenia szkolenia sygnowany przez 2Business Consulting Group

 

Charakterystyka kursu:

Wykłady + warsztaty

Ilość dni – 1

 

Cena:

750 zł od osoby, dla grup zamkniętych cena do negocjacji

 

 

powrot  

Zapraszamy na naszą stronę na Facebook'u Facebook | Zastrzeżenia prawne | Mapa strony