Odpowiedzialność karna oraz karno-skarbowa członków zarządu spółki

Adresaci:

Zarząd, Dyrektorzy, Managerowie, Administratorzy danych, Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji, Oficerowie ds. bezpieczeństwa, Audytorzy wewnętrzni, pracownicy instytucji i przedsiębiorstw,

 

Zakres:

Analiza i zasad i podstaw prawnych odpowiedzialności karnej i karno-skarbowej członków zarządu, omówienie znamion najważniejszych typów przestępstw, przestępstw skarbowych pod kątem redukcji ryzyka odpowiedzialności karnej, skutki skazania członka zarządu z punktu widzenia interesu spółki,

 

Certyfikaty:

Imienny certyfikat ukończenia szkolenia sygnowany przez 2Business Consulting Group

 

Charakterystyka kursu:

Wykłady + warsztaty

Ilość dni – 1

 

Cena:

750 zł od osoby, dla grup zamkniętych cena do negocjacji

 

 

powrot  

Zapraszamy na naszą stronę na Facebook'u Facebook | Zastrzeżenia prawne | Mapa strony