Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

Adresaci:

Administratorzy danych, Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji, Dyrektorzy ds. bezpieczeństwa, Managerowie ds. bezpieczeństwa, Oficerowie ds. bezpieczeństwa, Audytorzy wewnętrzni, pracownicy instytucji i przedsiębiorstw,

 

Zakres:

Prezentacja zakresu prawnego tajemnicy przedsiębiorstwa, analiza skutecznych metod obejmowania ochroną prawną informacji gospodarczych, metod ekonomicznej eksploatacji tajemnicy handlowej, omówienie metodologii zabezpieczenia przed naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa w relacjach z pracownikami oraz podmiotami zewnętrznymi, analiza przesłanek odpowiedzialności i środków ochrony w przypadku naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

 

Certyfikaty:

Imienny certyfikat ukończenia szkolenia sygnowany przez 2Business Consulting Group

 

Charakterystyka kursu:

Wykłady + warsztaty

Ilość dni – 1

 

Cena:

650 zł od osoby, dla grup zamkniętych cena do negocjacji

 

 

powrot  

Zapraszamy na naszą stronę na Facebook'u Facebook | Zastrzeżenia prawne | Mapa strony