Audyt bezpieczeństwa

Adresaci:

Administratorzy danych, Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji, Dyrektorzy ds. bezpieczeństwa, Managerowie ds. bezpieczeństwa, Oficerowie ds. bezpieczeństwa, Audytorzy wewnętrzni, kierownictwo i pracownicy pionu IT.

 

Zakres:

Tworzenie zespołu audytowego - kwalifikacje członków, zakres kompetencji – ISO 19011

Polskie akty prawne regulujące ochronę informacji Metodologie audytu

Rodzaje standardów oceny bezpieczeństwa teleinformatycznego

Proces audytowy

Specyfikacja dokumentów audytowych

Najlepsze praktyki audytowe

Audyt bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej

Audyt bezpieczeństwa fizycznego

Audyt instalacji zabezpieczających

Zagrożenia i podatności, – na co jesteśmy narażeni

Rekomendacje zgodne ze standardami i normami

Audyt wewnętrzny czy audyt zewnętrzny – za i przeciw

 

Certyfikaty:

Imienny certyfikat ukończenia szkolenia sygnowany przez 2Business Consulting Group

 

Charakterystyka kursu:

Wykłady + warsztaty Ilość dni – 1

 

Cena:

700 zł od osoby, dla grup zamkniętych cena do negocjacji

 

 

  powrot   

Zapraszamy na naszą stronę na Facebook'u Facebook | Zastrzeżenia prawne | Mapa strony