System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Adresaci:

Administratorzy danych, Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji, Dyrektorzy ds. bezpieczeństwa, Managerowie ds. bezpieczeństwa, Oficerowie ds. bezpieczeństwa, Pełnomocnicy ds. zarządzania jakością, Audytorzy wewnętrzni, pracownicy instytucji i przedsiębiorstw.

 

Zakres:

Standardy bezpieczeństwa informacji – ze szczególnym uwzględnieniem norm serii 2700x Polityka Bezpieczeństwa Informacji, – jako deklaracja Zarządu Budowa Księgi Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Procedury systemowe SZBI: nadzór nad dokumentami, nadzór nad zapisami, działania korygujące, działania zapobiegawcze, audyty wewnętrzne i przegląd zarządzania. Deklaracja stosowania - jak stosować zabezpieczenia i które zabezpieczenia wybierać, Budowa procedur i instrukcji Szacowanie ryzyka, jako ciągły proces życia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Audyty wewnętrzne, Przegląd dokumentacji oraz audyt certyfikacyjny, jako zwieńczenie życia systemu

 

Certyfikaty:

Imienny certyfikat ukończenia szkolenia sygnowany przez 2Business Consulting Group

 

Charakterystyka kursu:

Wykłady + warsztaty

Ilość dni – 2

 

Cena:

1000 zł od osoby, dla grup zamkniętych cena do negocjacji

 

 

powrot  

 

Zapraszamy na naszą stronę na Facebook'u Facebook | Zastrzeżenia prawne | Mapa strony