Zagrożenie upadłością kontrahenta - metody optymalizacji ryzyka w działalności gospodarczej

 Adresaci:

Zarząd, Dyrektorzy, Managerowie, Administratorzy danych, Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji, Oficerowie ds. bezpieczeństwa, Audytorzy wewnętrzni, pracownicy instytucji i przedsiębiorstw.

 

Zakres:

Prezentacja metod monitorowania sytuacji ekonomicznej dłużnika oraz prawnych czynności pozwalających na przygotowanie się do ogłoszenia upadłości kontrahenta, z uwzględnieniem sposobów zwiększenia szans na zaspokojenie wierzytelności, analiza prawnej aktywności wierzycieli w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu”.

 

Certyfikaty:

Imienny certyfikat ukończenia szkolenia sygnowany przez 2Business Consulting Group

 

Charakterystyka kursu: 

Wykłady + warsztaty

Ilość dni – 1

 

Cena:

750 zł od osoby, dla grup zamkniętych cena do negocjacji

 

 

 powrot  

Zapraszamy na naszą stronę na Facebook'u Facebook | Zastrzeżenia prawne | Mapa strony