Szkolenia dla nauczycieli

Obowiązek ochrony danych osobowych w jednostkach oświatowych dotyczy wszystkich informacji znajdujących się we wszelkich kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych, a także przetwarzanych w systemach informatycznych.


Na naszych szkoleniach poznają Państwo jakie obowiązki nakłada na pracowników szkoły ustawa o ochronie danych osobowych, jaka jest odpowiedzialność karna i finansowa kierownictwa oraz pracowników placówek oświatowych.

 

 

 

Zapraszamy na naszą stronę na Facebook'u Facebook | Zastrzeżenia prawne | Mapa strony