Przepisy ustawy o ochronie danych osobowych w systemie prawa oświatowego

Adresaci:

Członkowie rady pedagogicznej: nauczyciele, rada rodziców, samorząd szkolny.

Zakres:

  • Obowiązki nauczycieli oraz opiekunów prawnych uczniów związane z przetwarzaniem danych osobowych w jednostkach oświatowych.
  • Przetwarzanie danych osobowych w systemie informacji oświatowej oraz e-dzienniku
  • Publikacja wizerunku ucznia oraz jego osiągnięć na stronie www, w prasie
  • Niekontrolowane rozpowszechnianie nagrań audio, wideo oraz zdjęć cyfrowych - jak temu zapobiec.
  • Czy szkoła może żądać od rodziców informacji o miejscu pracy, stanowisku służbowym itp.?

Certyfikaty:

Imienny certyfikat ukończenia szkolenia sygnowany przez 2Business Consulting Group

 

Charakterystyka kursu:

Wykład

Czas trwania: 1 dzień

 

Cena:

Cena 1499 zł - szkolenie dla grup zamkniętych. Cena do negocjacji

 

powrot

Zapraszamy na naszą stronę na Facebook'u Facebook | Zastrzeżenia prawne | Mapa strony