Bezpieczeństwo

ZAPLANUJ, WYKONAJ, SPRAWDŹ I DOSKONAL RAZEM Z NAMI SWÓJ SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

  

Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji prowadzimy w oparciu o normę ISO 27001, zgodnie z modelem PDCA (PWSD)

Planuj
(ustanowienie SZBI)

Ustanowienie polityki bezpieczeństwa, celów, zakresów stosowania procesów i procedur odpowiednich dla zarządzania ryzykiem oraz doskonalenia bezpieczeństwa 

Wykonuj
(wdrożenie i stosowanie SZBI)

Wdrożenie i stosowanie polityki bezpieczeństwa, zabezpieczeń, procesów i procedur

Sprawdzaj
(monitorowanie i przegląd SZBI)

Szacowanie (jeśli ma zastosowanie, to - pomiar) skuteczności procesów w odniesieniu do polityki bezpieczeństwa, celów i praktycznych doświadczeń

Działaj
(utrzymanie i doskonalenie SZBI)

Podejmowanie działań korygujących i prewencyjnych, na podstawie wyników audytów wewnętrznych, przeglądu realizowanego przez kierownictwo orz innych odpowiednich informacji

    

Na wszystkich etapach prac, konsultanci 2Business prowadzą wewnętrzne szkolenia i warsztaty dla uczestników projektów.

W przypadku certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z ISO 27001, pomagamy na etapie "PRZEGLĄDU DOKUMENTACJI" oraz "AUDYTU CERTYFIKACYJNEGO".

  

ZNAMY I ROZUMIEMY PROBLEMATYKĘ SZBI NA RYNKU FIRM USŁUG IT.

    

Dysponujemy doświadczonym zespołem konsultantów wdrażających SZBI, obejmujące niemal wszystkie obszary działania firm IT.
Nasze wdrożenia ISO 27001 obejmowały m.in. procesy:

 • Produkcja oprogramowania, Outsourcing usług IT
  wdrożenie firma Alteris sp. z o.o.
    
 • Usługi Data Center, udostępnianie aplikacji, infrastruktury, platform systemowych, zapasowe centrum danych, Cloud Computing, outsourcing usług IT
  wdrożenie firma COIG S.A.
    
 • Testowanie aplikacji i systemów, zarządzanie testami, integracja systemów, zarządzanie jakością w projektach IT
  wdrożenie Soflab Technology sp. z o.o.
    

  

***

pokaz Zobacz prezentacje bezpieczeństwo informacji

Zapraszamy na naszą stronę na Facebook'u Facebook | Zastrzeżenia prawne | Mapa strony