2Business
Consulting Group sp. z o.o.
ul. Porcelanowa 23S
40-246 Katowice
tel.: +48 502 301 994
        +48 502 301 998
 
info@2bcg.pl
 
NIP: 634-24-02-615
REGON: 276947211
Sąd Rejonowy w Katowicach
Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000060620
Kapitał Zakładowy: 214 000 zł
 
   
Członek nr 338 światowego  BSI Associate Consultant Programme

Kim jesteśmy?

POMAGAMY ORGANIZOWAĆ DZIAŁLNOŚĆ ZGODNIE Z WYMOGAMI NORM ISO 27001, ISO 20000 i BS 25999

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie, zdobyte w pracy na rynku usług informatycznych, wspieramy budowę sprawnego pomostu pomiędzy technologią, a uczestnikami procesów.

Od początku istnienia firmy pomagamy Klientom w procesie poprawy sprawności organizacyjnej. Uważna obserwacja rynku oraz stale poszerzane kompetencje zespołu, zaowocowały wprowadzeniem do oferty usług doradczych i szkoleniowych, związanych z nadzorem nad procesami przebudowy i reorganizacji przedsiębiorstw, a także opracowaniem i realizacją strategii marketingowych.

2Business Consulting Group Sp. z o.o. to także zespół doświadczonych menedżerów, zajmujących się od wielu lat problematyką bezpieczeństwa informacji oraz ciągłości działania.

Dysponując zespołem audytorów wiodących, pomagamy przygotować i wdrożyć systemy zarządzania zgodne z wymogami norm ISO 20000 (Zarządzanie usługami IT), ISO 27001 (System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji) oraz BS 25999 (Ciągłość Działania).

Nasze usługi obejmują wszystkie etapy prac: od przygotowania organizacji do wdrożenia zmian, aż do wsparcia przy audycie certyfikacyjnym.

  

BSI ASSOCIATE CONSULTANT PROGRAMME

2Business jest członkiem (Nr 338) światowego prestiżowego programu: BSI Associate Consultant Programme.

   

Zapraszamy na naszą stronę na Facebook'u Facebook | Zastrzeżenia prawne | Mapa strony