Odpowiedzialność członków zarządu i rady nadzorczej

 

Świadomość i odpowiednia wiedza na temat odpowiedzialności związanej z zarządzaniem przedsiębiorstwem, to podstawa skutecznego i bezpiecznego zarządzania. Przygotowując program szkoleń, staramy się zwracać szczególną uwagę na tematy:

  • kto i na jakich zasadach ponosi odpowiedzialność karną i karną skarbową,
  • w jaki sposób zoptymalizować działania w firmie, aby nie wystąpiły przesłanki takiej odpowiedzialności,
  • jak zarządzać ryzykiem.

Proponowane szkolenia:

 

powrot 

Zapraszamy na naszą stronę na Facebook'u Facebook | Zastrzeżenia prawne | Mapa strony