Ochrona danych osobowych w e-dzienniku

Adresaci:

Nauczyciele, wychowawcy oraz inni pracownicy szkoły

Zakres:

  • Obowiązki szkoły związane z przetwarzaniem danych osobowych
  • Art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych - powierzanie przetwarzania danych 
  • Art. 38 UODO - rozliczalność wprowadzania danych osobowych
  • Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym - zagadnienia wymagane prawnie
  • Odpowiedzialność Administratora sieci/informatyka w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych

 

Certyfikaty:

Imienny certyfikat ukończenia szkolenia sygnowany przez 2Business Consulting Group

 

Charakterystyka kursu:

Wykład

Czas trwania: 1 dzień

 

Cena:

250 zł od osoby, dla grup zamkniętych cena do negocjacji

 

powrot

Zapraszamy na naszą stronę na Facebook'u Facebook | Zastrzeżenia prawne | Mapa strony