Ochrona danych osobowych a odpowiedzialność dyrektora szkoły

Adresaci:

Dyrektorzy , wicedyrektorzy szkół..

Zakres:

  • Odpowiedzialność dyrektora szkoły jako administratora danych
  • Przetwarzanie danych osobowych w systemie informacji oświatowej oraz e-dzienniku
  • Umowy o powierzaniu przetwarzania danych osobowych
  • Przetwarzanie danych sensytywnych i warunki ich przetwarzania
  • Odpowiedzialność Administratora sieci/informatyka w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych

 

Certyfikaty:

Imienny certyfikat ukończenia szkolenia sygnowany przez 2Business Consulting Group

 

Charakterystyka kursu:

Wykład

Czas trwania: 1 dzień

 

Cena:

499 zł od osoby, dla grup zamkniętych cena do negocjacji

 

powrot

Zapraszamy na naszą stronę na Facebook'u Facebook | Zastrzeżenia prawne | Mapa strony