ISO 27001

Norma ISO 27001 to zestaw wytycznych do wdrożenia systemu zarządzania i utrzymania bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie. Implementacja zapisów normy w praktykę działania firmy umożliwia zmniejszenie do minimum ryzyka zafałszowania, a nawet utraty informacji. A przecież, jak pokazuje dzisiejsza praktyka biznesu, to właśnie informacja jest najcenniejszym majątkiem firmy.

Zastosowanie ISO 27001 pozwala zdefiniować politykę ochrony i bezpieczeństwa informacji oraz zdefiniować środki dzięki którym to bezpieczeństwo będzie realne.

Sama norma obejmuje następujące obszary życia firmy:

 • Polityka bezpieczeństwa
 • Organizacja bezpieczeństwa informacji
 • Zarządzanie aktywami
 • Bezpieczeństwo zasobów ludzkich
 • Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
 • Zarządzanie systemami i sieciami
 • Kontrola dostępu
 • Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów IT
 • Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji
 • Zarządzanie ciągłością działania
 • Zgodność Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z przepisami prawa

Konsultanci 2Business Consulting Group wspierają Klientów w przygotowaniu i wdrażaniu procedur obejmujących wszystkie lub dowolnie wybrane  obszary, spośród wyżej wymienionych.

Na życzenie Klienta, pomagamy również w samym procesie certyfikacyjnym.

Zapraszamy na naszą stronę na Facebook'u Facebook | Zastrzeżenia prawne | Mapa strony