Określ cele ... my wskażmy Ci drogę ...

"Fotografia" stanu obecnego jest niezbędną podstawą każdych zmian.

Brak dokładnego opisu stanu wyjściowego uniemożliwia rzeczową i dokładną ocenę  uzyskanych wyników. Dodatkowo, szczegółowy opis i analiza organizacji oraz procesów biznesowych firmy umożliwia precyzyjne wskazanie obszarów, których przebudowa jest konieczna dla realizacji przyjętej misji i celów strategicznych.

Plan reorganizacji oraz definicja i opis nowych procesów, pozwalają na dokładne zaplanowanie harmonogramu zmian, uwzględniającego możliwości czasowe i budżetowe przesiębiorstwa.

Zapraszamy na naszą stronę na Facebook'u Facebook | Zastrzeżenia prawne | Mapa strony