Norma ISO 20000

Norma ISO/IEC 20000:2005 stworzona została z myślą o dostawcach usług informatycznych. Zarówno samodzielnym firmom jak i działom IT dużych przedsiębiorstw. Jej wdrożenie służy przede wszystkim poprawie jakości usług, świadczonych zarówno odbiorcom zewnętrznym i wewnętrznym.

Wdrożenie ISO 20000 ma szczególne znaczenie dla usługodawców dostarczających rozwiązania dla takich branż jak usługi finansowe, opieka zdrowotna czy administracja państwowa dowolnego szczebla, wymagających najwyższej staranności w wykonaniu zadania a także zachowania nabytych danych i informacji w tajemnicy . Uzyskanie certyfikatu ISO 20000 stanowi najlepszą formę poświadczenia wysokiej jakości dostarczanej usługi.

Firma ubiegająca się o certyfikację na zgodność z ISO 20000 zobowiązana jest udokumentować spełnienie wymagań normy, w pięciu objętych przez nią obszarach. Taka dokumentacja musi zawierać m.in. dokładnie opisane reguły zarządzania usługami oraz procesy i procedury wymagane przez normę.
Obszary (procesy) objęte wdrożeniem ISO 20000:

 • zarządzanie poziomem usług,
 • raportowanie poziomu usług,
 • zarządzanie dostępnością i ciągłością działania,
 • zarządzanie finansami,
 • zarządzanie pojemnością,
 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji,
 • zarządzanie relacjami z dostawcami,
 • zarządzanie relacjami z biznesem,
 • zarządzanie incydentem,
 • zarządzanie problemem,
 • zarządzanie zmianą,
 • zarządzanie wersją,
 • zarządzanie konfiguracją

Konsultanci 2Business Consulting Group pomagają Klientom przejść przez trudny proces definiowania i wdrażania wszystkich elementów związanych z procesem wdrażania ISO 20000. Pomagamy także w samym procesie certyfikacji.

Zapraszamy na naszą stronę na Facebook'u Facebook | Zastrzeżenia prawne | Mapa strony