Formularz-zamówienie

 

Zgłoszenie się do Projektu odbywa się poprzez dostarczenie wypełnionego i podpisanego Formularza-Zgłoszenia do Organizatora, pocztą na adres: 2Business Consulting Group Sp. z o.o. ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice lub faxem na numer: 32/ 258 44 41 lub na adres e-mailowy: biuro@godnyzaufania.com.pl

 pobierz formularz w PDF

 

 

powrot

Zapraszamy na naszą stronę na Facebook'u Facebook | Zastrzeżenia prawne | Mapa strony