Budowa bilansu i rachunku zysków i strat oraz analiza wskaźnikowa w Excelu

Adresaci:

Kadra zarządzająca oraz pracownicy działów analiz ekonomiczno-finansowych. Szkolenie w szczególności przydatne będzie osobom, które podejmują decyzje o kierunkach rozwoju firmy i tych, które te informacje generują.

Zakres:

 • Sprawozdanie finansowe jako źródło danych do analizy działalności przedsiębiorstwa.
 • Aktywa bilansu jako podstawowe źródło informacji o majątku firmy i sposobach jego finansowania
 • Pasywa bilansu i zestawienie zmian w kapitale własnym jako źródła informacji o sposobach finansowania majątku
 • Rachunek zysków i strat jako informacja o efektach działalności
 • Metody analizy płynności finansowej
  • ocena bieżącej płynności finansowej
  • analiza pokrycia finansowego
  • analiza kapitału pracującego
 • Metody analizy zyskowności przedsiębiorstwa
  • analiza efektywności gospodarowania majątkiem
  • analiza przychodów ze sprzedaży i kosztów ich uzyskania
  • analiza dźwigni operacyjnej
  • analiza wyniku finansowego i rentowności przedsiębiorstwa
  • model analizy Du Ponta
 • Metody analizy zadłużenia przedsiębiorstwa
  • wskaźnikowa analiza stanu zadłużenia i zdolności jego spłaty
  • analiza struktury kapitału (dźwignia finansowa)
  • analiza kosztów kapitału
 • Metody oceny wykorzystania posiadanego majątku
  • wskaźniki obrotowości
  • wydajność i produktywność
 • Całościowe sposoby analizy firmy
 • analiza symptomów zagrożenia bankructwem
 • szybkie sposoby analizy

 

Certyfikaty:

Imienny certyfikat ukończenia szkolenia sygnowany przez 2Business Consulting Group

 

Charakterystyka kursu:

Wykłady + warsztaty

Czas trwania: 1 dzień

 

Cena:

550 zł od osoby, dla grup zamkniętych cena do negocjacji

 

powrot

Zapraszamy na naszą stronę na Facebook'u Facebook | Zastrzeżenia prawne | Mapa strony