Zarządzanie ciągłością działania – BS 25999

 „Bo Wypadek to dziwna rzecz. Nigdy go nie ma, dopóki się nie wydarzy..."

Kłapouchy

  

  

  

Wg oficjalnych danych bilans powodzi tysiąclecia (lipiec 1997) wynosi:

 • 56 ofiar śmiertelnych, 
 • Straty materialne około 12 mld złotych,
 • Dach nad głową straciło 7000 ludzi, 
 • Dorobek życia straciło 40 tysięcy ludzi,
 • Straty z tytułu zniszczenia majątku poniosło 9000 firm

W powodzi tej, uszkodzonych bądź zniszczonych zostało:

 • 680 000 mieszkań,
 • 843 szkoły,
 • 4000 mostów,
 • 14 400 km dróg,
 • 2000 km torów kolejowych,
 • 613 km wałów przeciwpowodziowych
 • 665 835 ha ziemi (czyli ponad 2% kraju)

Utrzymanie działania w przypadku katastrof, incydentów, naruszeń czy też zakłóceń, jest fundamentalnym wymogiem dla każdej organizacji. Standard BS 25999 jest podstawą do opracowana struktur organizacyjnych, polityk, procedur oraz planów, w celu zminimalizowania ryzyka zaprzestania czy też przerwania działalności biznesowej.

Wskazana norma  dotyczy każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości, lokalizacji czy sektora produkcji i usług.  Przede wszystkim jednak dotyczy organizacji, które działają w środowiskach obciążonych największym ryzykiem, takich jak:

 • outsourcing usług IT,
 • centra przetwarzania danych,
 • finanse,
 • ubezpieczenia,
 • telekomunikacja,
 • teleinformatyka,
 • transport
 • sektor publiczny.

Charakterystyczne jest, że w wypadku wymienionych firm i organizacji, ciągłość działania ma szczególne znaczenia również dla ich klientów i  kontrahentów.

Wdrożenie BS 25999 minimalizuje ryzyko związane z przerwaniem oraz zakłóceniami w nieprzerwanym działaniu organizacji. Certyfikacja na zgodność z BS 25999 nie jest wymogiem lecz stanowi potwierdzenie wdrożenia najlepszych praktyk w organizacji, a także pokazuje przewagę w kulturze organizacji i postrzeganiu swojej roli w otoczeniu gospodarczym.

Wdrożenie BS 25999 chroni szczególnie przed ryzykami:
 • Utrata lokalizacji – np. katastrofa budowlana
 • Utrata mediów – np. wody, gazu
 • Utrata łączy telekomunikacyjnych i Internetu – np. na wypadek kradzieży
 • Utrata kluczowych pracowników – np. odejście z pracy administratora IT ale także epidemia grypy wśród szeregowych pracowników
 • Strajki
 • Inne.

Dwie części - BS 25999

BS 25999-1: 2006 - Zarządzanie Ciągłością Biznesu. Część 1: Kodeks Stosowania zawiera:

 • Politykę zarządzania ciągłością działania,
 • Proces zarządzania ciągłością funkcjonowania organizacji,
 • Analizę działalności przez pryzmat ryzyka wystąpienia zagrożeń,
 • Strategię zarządzania ciągłością działania,
 • Opracowanie i wdrożenie środków ochrony (m.in. BCP i DRP),
 • Testowanie, zarządzanie i przegląd środków ochrony,
 • Zadanie budowy świadomości pracowników,


BS 25999-2: 2007 - Zarządzanie Ciągłością Biznesu. Część 1: Wymagania - zawiera:

 • Zakres Systemu Zarządzania Ciągłością Działania,
 • Planowanie Systemu Zarządzania Ciągłością Biznesu,
 • Szacowanie ryzyka, 
 • Definiowanie planów ciągłości biznesu,
 • Definiowanie planów zarządzania incydentami,
 • Prowadzenie audytów wewnętrznych i przeglądów,
 • Doskonalenie systemu

Konsultanci 2Business Consulting Group pomagają przejść przez trudny proces definiowania i wdrażania wszystkich elementów, związanych z procesem wdrażania BS 25999. Wspieramy także naszych Klientów w samym procesie certyfikacji.

Zapraszamy na naszą stronę na Facebook'u Facebook | Zastrzeżenia prawne | Mapa strony