NASZE PRACE W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Opracowujemy i wdrażamy dokumenty zgodne z wymogami następujących aktów prawnych i norm:

  • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity - Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.).

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

W ramach wykonywanych prac reliazujemy zdania:

  • Przygotowujemy pełną wymaganą dokumentację, w tym "Politykę Bezpieczeństwa" oraz "Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym". 
  • Wspieramy Zarządy firm w budowie Regulaminów Ochrony Danych Osobowych.
  • Szkolimy pracowników organizacji.
  • Wdrażamy zdefiniowane w dokumentacji procesy.
  • Wspieramy organizację w zakresie kompetencji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI).

Zapraszamy na naszą stronę na Facebook'u Facebook | Zastrzeżenia prawne | Mapa strony