Analiza finansowa dla niefinansistów

Adresaci:

Osoby, których praca nie jest na co dzień związana z finansami lub księgowością, a które uczestniczą w procesach lub projektach prowadzonych wspólnie z nimi, osób chcących poznać świat finansów, kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla zarządzania.

Zakres:

 • Sprawozdanie finansowe.
  • Kto podlega ustawie o rachunkowości
  • Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
  • Metody i zasady rachunkowości
 • Rachunkowość finansowa a rachunkowość podatkowa
 • Sprawozdania finansowe jako źródła informacji o działalności przedsiębiorstw
  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • cash flow
 • Bilans - budowa i zawartość
  • Majątek, aktywa trwałe i obrotowe
  • Kapitały, źródło finansowania
 • Rachunek zysków i strat - budowa i zawartość.
  • Koszty
  • Przychody
  • Obszary działalności prezentowane w rachunku zysków i strat
  • Różnice między wariantem porównawczym a kalkulacyjnym.
  • Co oznacza wynik netto ?
  • Amortyzacja - nadwyżka finansowa
 • 6. Rachunek przepływów pieniężnych - budowa i zawartość.
  • Przychody a wpływy
  • Koszty a wydatki
  • Sektory działalności wg Cash flow

 

Certyfikaty:

Imienny certyfikat ukończenia szkolenia sygnowany przez 2Business Consulting Group

 

Charakterystyka kursu:

Wykład

Czas trwania: 1 dzień

 

Cena:

499 zł od osoby, dla grup zamkniętych cena do negocjacji

 

powrot 

Zapraszamy na naszą stronę na Facebook'u Facebook | Zastrzeżenia prawne | Mapa strony