Analiza finansowa dla menadżerów

Adresaci:

Kadra zarządzająca oraz pracownicy działów analiz ekonomiczno-finansowych.

Zakres:

 • Sprawozdanie finansowe - wymagania ustawowe
 • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 • Co należy wiedzieć zanim zacznie się czytać sprawozdanie?
 • Sprawozdania finansowe jako źródła informacji o działalności przedsiębiorstwa (bilans, rachunek zysków i strat, cash flow)
 • Gdzie szukać informacji o kontrahentach, dłużnikach, partnerach w biznesie?
 • Bilans - budowa i zawartość
 • Majątek i źródła jego finansowania
 • Rachunek zysków i strat - budowa i zawartość
 • Różnice między wariantem porównawczym a kalkulacyjnym
 • Co oznacza wynik netto ?
 • Rachunek przepływów pieniężnych - budowa i zawartość
 • Metody analizy finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych
 • Analiza wskaźnikowa - podstawowe wskaźniki z sektora płynności, sprawności działania i rentowności

 

Certyfikaty:

Imienny certyfikat ukończenia szkolenia sygnowany przez 2Business Consulting Group

 

Charakterystyka kursu:

Wykład

Czas trwania: 1 dzień

 

Cena:

499 zł od osoby, dla grup zamkniętych cena do negocjacji

 

powrot

 

Zapraszamy na naszą stronę na Facebook'u Facebook | Zastrzeżenia prawne | Mapa strony