Regulamin

Regulamin Projektu „ Godny zaufania ”

 

§1

1. Organizatorem Projektu „Godny zaufania” jest firma 2 Business Consulting Group Sp. z o.o. .

2. Organizator zobowiązuje się prowadzić powierzone mu działania w sposób rzetelny i nie budzący zastrzeżeń.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych firm i osób biorących udział w działaniach związanych z Projektem „Godny zaufania” w tym publikacji zdjęć, informacji o prowadzonej działalności gospodarczej, informacji o uczestnictwie w Projekcie „ Godny zaufania”.

4. Zgoda na przetwarzanie danych, o których mowa w ust.3 stanowi integralną część Formularza- Zgłoszenia do Projektu.

 

§2

1. Warunkiem przystąpienia do Projektu jest dostarczenie Formularza-Zgłoszenia do Organizatora2 Business Consulting Group Sp. z o.o. oraz udział członków Zarządu jednostki przystępującej w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa informacji.

2. Zgłoszenie się do Projektu odbywa się poprzez dostarczenie wypełnionego i podpisanego Formularza-Zgłoszenia do Organizatora, pocztą na adres: 2Business Consulting Group Sp. z o.o. ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice lub faxem na numer: 32/ 258 44 41 lub na adres e-mailowy: biuro@godnyzaufania.com.pl

3. Formularz-Zgłoszenie do pobrania na stronie www.godnyzaufania.com.pl

4. Udział w Projekcie jest płatny. Opłata wynosi 4200 zł. + 22% VAT.

5. Niedostarczenie dokumentu wymienionego w §2 ust. 4 do Organizatora, powoduje niezakwalifikowanie się do Projektu.

 

§3

1. Laureaci Projektu „Godny zaufania” otrzymują:

 • Statuetkę „Godny zaufania,
 • Dyplom/ Certyfikat,
 • Materiały szkoleniowe w formie drukowanej,
 • Reportaż fotograficzny ze szkolenia na płycie DVD,
 • 200 sztuk naklejek reklamowych z logotypem nagrody,
 • Możliwość posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem nagrody „ Godny zaufania”,
 • Voucher 2 Business Consulting Group Sp. z o.o. upoważniający do zniżki 30% na szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz usługi w zakresie bezpieczeństwa informacji,
 • Umieszczenie nazwy jednostki-uczestnika Projektu na stronie www.godnyzaufania.eu

 

2. Podana w par.2 ust.4 opłata za uczestnictwo w Projekcie jest równocześnie roczną opłatą licencyjną za posługiwanie się znakiem towarowo-promocyjnym (logo): „Godny zaufania”.

3. Laureaci Projektu mają możliwość posługiwania się znakiem i hasłem nagrody „ Godny zaufania” w okresie 12 pełnych miesięcy licząc od dnia przyznania Statuetki.

4. Po okresie 12 miesięcy od daty uzyskania Statuetki laureaci Projektu mogą ubiegać się o odnowienie statusu „ Godny zaufania”.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie poczty, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają Formularze-Zgłoszenia.

 

§4

Realizacja Projektu „Godny zaufania” obejmuje następujące Etapy:

Etap 1 – zgłoszenie udziału

 •  Zgłoszenie się do Projektu odbywa się poprzez dostarczenie wypełnionego i podpisanego Formularza-Zgłoszenia do Organizatora, pocztą na adres: 2 Business Consulting Group Sp. z o.o. ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice lub faxem na numer: 32/ 258 44 41 lub na adres e-mailowy: godnyzaufania@2bcg.pl

 

Etap 2 – Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa informacji

 •  Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa informacji ( patronat merytoryczny nad szkoleniem sprawuje firma BSI ), w którym udział bierze Zarząd jednostki przystępującej do Projektu
 • Agenda szkolenia dla Zarządu „ Godnego zaufania”:

 

CZAS TRWANIA: 3 godziny

TEMATYKA:

1. Wstęp – definicje bezpieczeństwa.

2. Kodeks karny - odpowiedzialność Zarządu i pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji.

3. Ustawa o ochronie danych osobowych – odpowiedzialność Zarządu/Administratora Danych.

4. Administrator Bezpieczeństwa Informacji, jako Pełnomocnik Zarządu ds. bezpieczeństwa informacji.

5. Systemy informatyczne firmy a bezpieczeństwo informacji.

6. Norma ISO 27001 – przewodnik zarządzania bezpieczeństwem informacji.

7. Korzyści z wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i uzyskania certyfikacji na zgodność z ISO 27001:2005

8. Analiza ryzyka – jaką wartość ma informacja.

9. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 jako uzupełnienie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.

10. Przegląd szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informacji - metody doboru szkoleń pod kątem rzeczywistych potrzeb firmy.

11. System Zarządzania Usługami IT – ISO 20000

12. System Zarządzania Ciągłością Działania – BS 25999

 

 

Etap 3 - przyznanie statuetki „Godny zaufania”.

 • Wręczenie nagrody „ Godny zaufania” za podjęty wysiłek i zaangażowanie Zarządu jednostki.
 • Lista jednostek/uczestników Projektu „Godny zaufania” podawana jest do wiadomości publicznej na stronie www.godnyzaufania.com.pl

 

§5

1. Korzyści wynikające z udziału w projekcie „ Godny zaufania” :

 • Wzrost wiarygodności przedsiębiorstwa / instytucji.
 • Argument w rozmowach handlowych.
 • Wartość dodana dla działań promocyjno-marketingowych.
 • Bezpłatna promocja, reklama na stronie www.godnyzaufania.eu
 • Zwiększenie zaufania u klientów, argument w walce z konkurencją.

 

§6

1. Wszelkie informacje o Projekcie można uzyskać pod nr tel. (32) 258 44 41 lub wysyłając pytanie na adres e-mail: godnyzaufania@2bcg.pl

2. Strona internetowa Projektu mieści się pod adresem www.godnyzaufania.eu .

 

§7

1. Uprawnionymi do stosowania i posługiwania się znakiem „ Godny zaufania” są firmy, przedsiębiorstwa, zakłady, organizacje, instytucje lub osoby fizyczne, którym prawo to zostanie przyznane jako nagroda w postaci statuetki „ Godny zaufania”.

 

§8

1. Nadesłane dane osobowe firm/instytucji mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania obowiązków związanych z Projektem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję regulamin Projektu „ Godny zaufania”.

 

pobierz regulamin w PDF

 

 

powrot 

Zapraszamy na naszą stronę na Facebook'u Facebook | Zastrzeżenia prawne | Mapa strony