Projekt "Godny Zaufania"

Zniszczenie, kradzież bądź wyciek wrażliwych informacji z firmy/ instytucji stają się codziennością. Niewielka świadomość zagrożeń i mała wiedza na temat sposobu zabezpieczania informacji stają się przyczyną wielu problemów.

Około 80% wycieków informacji spowodowanych jest beztroską pracowników oraz brakiem wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i ochronie informacji.

Według firmy Kroll Ontrack, 20% pracowników przesyła pocztą elektroniczną tajemnice służbowe do swoich znajomych i osób trzecich, a kolejne 25% przesyła wewnętrzne wiadomości na swoje prywatne konta, w celu późniejszego ich wykorzystania

Jeśli chcesz wiedzieć jak zabezpieczać swoje tajemnice służbowe…

Jeśli chcesz zdobyć zaufanie klientów…

Jeśli chcesz wyróżniać się spośród konkurencji…

Jeśli chcesz być liderem…

weź udział w Projekcie „Godny zaufania” i kreuj pozytywny wizerunek swojej działalności. Każdy podmiot biorący udział w Projekcie otrzymuje statuetkę „Godny zaufania”, skierowane do Kierownictwa szkolenie z zakresu bezpieczeństwa informacji (patronat merytoryczny nad szkoleniem sprawuje firma BSI ), certyfikat nadania statusu „Godny zaufania”, 200 sztuk naklejek reklamowych z logotypem nagrody oraz także Voucher 2Business Consulting Group sp. z o.o. upoważniający do 30% zniżki na szkolenia oraz inne usługi z zakresu bezpieczeństwa informacji. Nazwa oraz informacje o uczestniku Programu umieszczone zostaną na stronie www.godnyzaufania.com.pl

Podstawowe warunki uczestnictwa w projekcie:

Zgłoszenie się do Projektu odbywa się poprzez dostarczenie wypełnionego i podpisanego Formularza-zgłoszenia  do Organizatora, pocztą na adres: 2Business Consulting Group Sp. z o.o. ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice lub faxem na numer: 32/ 258 44 41 lub na adres e-mailowy: biuro@godnyzaufania.com.pl

Udział w Projekcie jest płatny.

Opłata wynosi    4200 zł   + 22% VAT.

Korzyści wynikające z udziału w Projekcie „Godny zaufania”:

  • Wzrost wiarygodności przedsiębiorstwa / instytucji.
  • Argument w rozmowach handlowych.
  • Wartość dodana dla działań promocyjno-marketingowych.
  • Promocja, reklama na stronie  www.godnyzaufania.com.pl
  • Zwiększenie zaufania u klientów - argument w walce z konkurencją. 

Zapraszamy na naszą stronę na Facebook'u Facebook | Zastrzeżenia prawne | Mapa strony