31.01.2012

Certyfikat ISO27001 dla COIG SA


Z dużą przyjemnością informujemy, że Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. w Katowicach, wspólnie z konsultantami 2Business Consulting Group Sp. z o.o., zakończył wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla Centrum Przetwarzania Danych.

Skuteczność wdrożenia potwierdził formalny audyt certyfikacyjny na zgodność z zapisami normjy ISO/IEC 27001:2005, przeprowadzony przez audytorów firmy BSI.

Prowadzone prace obejmowały, m.in.:

 1. Badanie poprawności konfiguracji systemu teleinformatycznego,
 2. Analizę funkcjonalności systemów bezpieczeństwa DC COIG S.A.,
 3. Audyt bezpieczeństwa fizycznego,
 4. Audyt ZEROWY w oparciu o normę PN-ISO / IEC 27001:2007,
 5. Inwentaryzację aktywów informacji ( tzw. Analiza Ryzyka 0),
 6. Wsparcie w przygotowaniu procedur systemowych wymaganych normą,
 7. Opracowanie Projektu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
 8. Wdrożenie zabezpieczeń zgodnie z przyjętym Planem Postępowania z Ryzykiem,
 9. Wsparcie audytów wewnętrznych i działań korygujących
 10. Warsztaty przygotowujące do procesu audytu certyfikacyjnego
 11. Nadzór nad procesem certyfikacji

Firmie COIG SA serdecznie gratulujemy.Zapraszamy na naszą stronę na Facebook'u Facebook | Zastrzeżenia prawne | Mapa strony